Home

Katowice, 23 października 2013 r.

 

W dniu dzisiejszym Komisja Uczelniana NZS UŚ postanowiła przyłączyć się do apelu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w sprawie ustanowienia przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2014 Rokiem Pamięci Tragedii Górnośląskiej.

W styczniu 1945 r. prąca na Zachód Armia Czerwona wkroczyła na teren Górnego Śląska, gdzie postępowała z wyjątkową brutalnością. Wzmogła się ona jeszcze po przekroczeniu przedwojennej granicy Polski i Niemiec, która od 1922 r. dzieliła nasz region pomiędzy oba te kraje. Mordy na ludności cywilnej, gwałcenie kobiet, rabunki i podpalenie - tak, niestety, przedstawiały się dla Ślązaków pierwsze dni wyzwolenie spod reżymu narodowosocjalistycznego.

Kiedy opadła pierwsza fala przemocy, do akcji przystąpiły oddziały NKWD – sowieckiego aparatu terroru. Ofiarą przeprowadzonych wtedy zatrzymań padło wiele tysięcy mieszkańców obu części Górnego Śląska, z których większość wywieziona została w głąb Związku Sowieckiego. Podstawą prawną tych porwań były postanowienia konferencji jałtańskiej w lutym 1945 r., na której zadecydowano, że jedną z form reperacji wojennych narzuconych pokonanym Niemcom stanie się przymusowa praca obywateli tego państwa na rzecz odbudowy ZSRS. Strona sowiecka potraktowała ten zapis jako przyzwolenie na obrócenie podbitej ludności cywilnej w niewolników.

Ofiarami tego haniebnego procederu padło tysiące górnośląskich górników, którzy wywiezieni zostali do pracy w sowieckich obozach pracy m.in. w Donbasie, Kazachstanie, na Syberii, Uralu oraz Kamczatce. Nie baczono przy tym na narodowość i przedwojenną przynależność państwową, w efekcie czego uprowadzeni zostali nie tylko etniczni Niemcy, ale też polscy Górnoślązacy, zarówno ci, którzy zamieszkiwali w granicach Rzeszy przed wojną, jak i ci, którzy przymusowo stali się jej obywatelami po zajęciu polskiej części Śląska w 1939 r. Szacuje się, że wywieziono ok. 30 tys. osób. Wiele z nich nigdy nie wróciło do swoich domów – zmarli z głodu, chłodu i wycieńczenia w czasie podróży na Wschód, w łagrach lub już w drodze powrotnej do Polski.

W okresie PRL Tragedia Górnośląska, jak się obecnie ją nazywa, pozostawała tematem tabu. Przemiany roku 1989 umożliwiły swobodną o niej dyskusję, ale poziom świadomości społeczeństwa o tamtych wydarzeniach pozostaje bardzo niski. Mamy nadzieję, że ustanowienie roku 2014 Rokiem Pamięci Tragedii Górnośląskiej 1945 pomoże w przełamaniu tej negatywnej tendencji. Uważamy, że młodzież naszego regionu, wśród której nie brakuje potomków ofiar powojennych wywózek, nie może pozostać w tej sprawie obojętna, dlatego też apelujemy do innych organizacji studenckich działających na Uniwersytecie Śląskim o poparcie dla tej inicjatywy.

 

Sekretarz NZS UŚ
Zbigniew Prz
ybyłka


\

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com