Home

Katowice, dn. 5 czerwca 2013 r.

 

List otwarty Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zwolnienia p. Tomasza Marca

 

Do wiadomości JM Rektora, Dziekana WNS oraz ogółu pracowników i studentów Uniwersytetu

 

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Śląskiego pragnie wyrazić poparcie dla zapoczątkowanej przez studentów naszej Uczelni akcji protestacyjnej w obronie stanowiska pracy p. Tomasza Marca, pracownika działu administracyjno-gospodarczego Wydziału Nauk Społecznych.

Na wspólnotę uniwersytecką składają się nie tylko wykładowcy i studenci, ale też zastęp pracowników technicznych, którzy, choć nie legitymują się tytułami naukowymi i działają w cieniu, są niezbędni dla prawidłowego jej funkcjonowania. Wśród nich p. Marzec wyróżniał się swoją sumiennością, kompetentnością i życzliwością, o czym członkowie NZS UŚ mieli okazję niejednokrotnie się przekonać, korzystając z jego pomocy przy instalacji i konfiguracji sprzętu audiowizualnego, niezbędnego dla sprawnego przeprowadzenia prelekcji, spotkań i paneli dyskusyjnych organizowanych przez nasze Zrzeszenie.

Wysokie zdanie o kompetencjach p. Marca podzielało również wielu innych studentów oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni WNS, dlatego też ze zdziwieniem i ubolewaniem przyjęliśmy wiadomość o nieprzedłużeniu przez władze Uczelni umowy o pracę z p. Marcem, która to decyzja uzasadniana jest reorganizacją działu administracyjno-gospodarczego.

Pragniemy podkreślić, że szanujemy politykę kadrową władz Uczelni, rozumiemy też potrzebę szukania oszczędności w epoce kryzysu i niżu demograficznego, nie możemy jednak pozostać obojętni wobec posunięć, które nie tylko krzywdzą rzetelnego pracownika naszej Uczelni, ale też godzą w prawidłowe funkcjonowanie całego Wydziału. Już teraz dochodzą nas słuchy o drastycznym pogorszeniu się dostępu do sprzętu audiowizualnego na WNS i napiętrzeniu procedur biurokratycznych wokół jego wydawania. Jeżeli to mają być owoce „reorganizacji działu administracyjno-gospodarczego”, to należy z całą stanowczością stwierdzić, że są one zgniłymi.

W związku z powyższym pragniemy wyrazić uznanie i poparcie dla grupy studentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy rozpoczęli zbierać podpisy pod petycją w obronie p. Marca i z zadowoleniem przyjmujemy efekty, które ich inicjatywa zdążyła już przynieść w postaci zainteresowania lokalnych mediów i wypowiedzi rzecznika prasowego UŚ, który to stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo tego, że p. Marzec zostanie ponownie pracownikiem WNS. Wierzymy, że nie są to czcze słowa i władze Uczelni, wspólnota studencka oraz sam Zainteresowany osiągną porozumienie, które usatysfakcjonuje wszystkie strony i zapewni sprawne funkcjonowanie WNS.

Nie możemy również nie zauważyć tego, że protest w obronie p. Marca przerwał panujący we wspólnocie studentów UŚ stan zobojętnienia i apatii. Wyrażamy nadzieję, że obecna inicjatywa nie okaże się jednorazowym zrywem, ale zaowocuje trwałym zwiększeniem partycypacji studentów w życie Uczelni, o co Niezależne Zrzeszenie Studentów, wierne swej misji, od ponad 30 lat wytrwale zabiega.

Komisja Uczelniana NZS UŚ:
Przewodnicząca: Magdalena Byrdy
Wiceprzewodnicząca: Patrycja Bieniek
Sekretarz: Zbigniew Przybyłka
Skarbnik: Radosław Jawor

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com